بایگانی برچسب ها: Status جالب

شوخی های جالب شبکه های اجتماعی سری (۱7)

شوخی های جالب شبکه های اجتماعی سری (۱7)

روزنامه هفت صبح : هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، Status های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر «شما» نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند. ۱- همه بدبختیامون مال خودمونه ها؛ به شادی که می رسیم؛...

ادامه مطلب

شوخی های جالب شبکه های اجتماعی سری (16)

شوخی های جالب شبکه های اجتماعی سری (16)

روزنامه هفت صبح : هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، Status های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر «شما» نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند. شوخی های جالب شبکه های اجتماعی آبان ۹۲ : ۱- بعضیا همچ...

ادامه مطلب

شوخی های جالب شبکه های اجتماعی سری (15)

شوخی های جالب شبکه های اجتماعی سری (15)

روزنامه هفت صبح : هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، Status های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر «شما» نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند. ۱- دختر خاله م داشت دوغ و قهوه رو مخلوط می کرد، گفتم ...

ادامه مطلب