بایگانی برچسب ها: ابن سینا

تشریح یازده مرحله عشق از دیدگاه ابن سینا

تشریح یازده مرحله عشق از دیدگاه ابن سینا

تشریح یازده مرحله عشق از دیدگاه ابن سینا تشریح یازده مرحله عشق از دیدگاه ابن سینا  : ابن سینا نابغه ی همیشه ی تاریخ، یازده مرحله عشق را به صورت زیر تشریح می‌کند: . اول: دوستی که موانست ساده و بی‌آلایشی بیش نیست، . دوم: علاقه که مرحله مهرورزیدن قلبی دو فرد به یکدیگر است، . سوم: کلف و آن دوره تشدید محبت نسبت به معشوق است، . چهارم: عشق محسوس که علاقه و ارادت زائد بر مقدار محبت را می‌رساند، . پنجم: شعف یعنی مرحله احتراق قلب در نتیجه ا...

ادامه مطلب