بایگانی برچسب ها: پیروزی ویل

ده فیلم جنجالی و بحث برانگیز تاریخ سینما + تصاویر

ده فیلم جنجالی و بحث برانگیز تاریخ سینما + تصاویر

ده فیلم جنجالی و بحث برانگیز تاریخ سینما را بشناسید. برخی آثار سینمایی علاوه بر خشونت، رفتارهای ضد انسانی و صحنه های شنیع جنسی، توهین به مقدسات، فضایل انسانی و زیر سوال بردن آنها نه تنها…  برخی آثار سینمایی علاوه بر خشونت، رفتارهای ضد انسانی و صحنه های شنیع جنسی، توهین به مقدسات، فضایل انسانی و زیر سوال بردن آنها نه تنها اعتراض افراد و گروه ها را به دنبال داشته بلکه نقد منتقدان را به دوش کشیده و جزء فیلمهای بحث برانگیز...

ادامه مطلب