بایگانی برچسب ها: پیامک یاد کردن

اس ام اس های جدید به یاد هم بودن

اس ام اس های جدید به یاد هم بودن

اس ام اس زیبا به یاد هم بودن • • نمیدانم چرا بیمارم امشب سکوتی خفته در گفتارم امشب غم اشک دلم آهسته میگفت پریشان از فراق یارم امشب • • پیامک یاد کردن • • به گزارش قلبم هوای چشمم به علت ندیدن عزیزم تا لحظاتی دیگر بارانی میشود • • اس ام اس های جدید به یاد هم بودن • • هرگز به دیگران اجازه نده قلم خودخواهی دست بگیرند دفتر سرنوشت را ورق زنند خاطراتت را پاک کنند و در پایانش بنویسند قسمت نبود • • پیامک دلتنگی • • ای بی تو زمانه سرد و سنگی...

ادامه مطلب