بایگانی برچسب ها: پیامک های زیبای عاشقانه

دلنوشته های عاشقانه | پیامک های زیبای عاشقانه جدید

دلنوشته های عاشقانه | پیامک های زیبای عاشقانه جدید

دلنوشته های عاشقانه | پیامک های زیبای عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانه , پیامک های زیبای عاشقانه جدید . . چــقدر دزدیــدنِ نگــاه ِ تــو از چشــمان ِ تــو لــذت بخــش اســت! گــویــی تیــله ای از چشــمم بــه دلــم مــی افتــد! بـــانـــو! بــا مــردی کــه تیــله هــای بسیــار دارد، مــی آیــی؟ . . دلنوشته های عاشقانه. . در زندگی هرکسی را که دوست بداری از او ضعیفتری زیرا برای راضی نگه داشتنش حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی… . . پیام...

ادامه مطلب