بایگانی برچسب ها: پیامک مخصوص شب آرزوها

اس ام اس شب آرزوها | متن درباره لیله الرغائب

اس ام اس شب آرزوها | متن درباره لیله الرغائب

اس ام اس شب آرزوها | متن درباره لیله الرغائباس ام اس شب آرزوها, متن درباره لیله الرغائب, پیامک شب آرزوها . لیله الرغائب شده دل زارو مزار است اشک دل و نجوای شب بنده خوار است ماهیچ نخواهیم به جز دوطلب نیک یک:دیدن کربلاو دو:حضرت یاراست.  شب آرزوها چه شبی است   شب آرزوهاست. بیا غرور را کنار بگذاریم، لباس تکبر از تن به در کنیم و از درگاه خداوند متعال عذر خواهی کنیم به خاطر آن که عصیانش کردیم و نافرمانیش نمودیم. بیا عذر تقصیر به درگاهش...

ادامه مطلب