بایگانی برچسب ها: پوست پره‌های بینی

نشانه‌های یک جراحی بینی ناموفق!

نشانه‌های یک جراحی بینی ناموفق!

اگر هرم بینی را به دو قسمت بالایی و پایینی تقسیم کنیم، قسمت بالایی استخوانی و قسمت پایینی غضروفی است. عوارض زیبایی در قسمت پایینی بینی یکی از عوارض مهم جراحی‌های زیبایی بینی محسوب می‌شود. اگرچه در صورت دانش، تجربه و مهارت جراح، پیدایش چنین عوارضی به حداقل ممکن خواهد رسید. این عوارض شامل موارد زیر است:۱- فرو رفتگی بالای نوک بینی: این عارضه در اثر برداشته شدن غضروف‌های تیغه بینی یا قسمت میانی بینی ایجاد می‌شود. معمولا در اولین هفت...

ادامه مطلب