بایگانی برچسب ها: پس از نامزدی

همسر جدید و دوستان دوران مجردی

همسر جدید و دوستان دوران مجردی

همسر جدید و دوستان دوران مجردیاحساس خواهید کرد که در زندگی عقب مانده اید و دلتان برای دوستان قدیم تنگ می شود. آن وقت جبران این دلتنگی را با غرزدن به سر همسر یا نامزدتان می خواهید جبران کنید. این مساله در بسیاری از مواقع درست است. کسی که مسوولیت خانواده را قبول می کند باید به یک سری از محدودیت ها تن بدهد اما این به آن معنا نیست که زن و شوهر تمام وقت خود را با هم باشند. بسیاری از دوستان دوران مجردی شما شاید نتوانند در جمع خانوادگی حضو...

ادامه مطلب