بایگانی برچسب ها: پس از مرگ زنده شدن

این زن پس از تشییع جنازه‌اش در قبر زنده شد

این زن پس از تشییع جنازه‌اش در قبر زنده شد

این زن پس از تشییع جنازه‌اش در قبر زنده شد یک زن هندوراسی یک روز پس از تشییع جنازه‌اش در قبر زنده شد. نیسی پرز هنگام شنیدن صدای شلیک گلوله در نزدیکی خانه اش هوشیاری خود را از دست داده بود. والدین نیسی پس از مشاهده وضعیت فرزندشان تصور می کنند او جن زده شده است، بنا بر این از کشیش یک کلیسا می خواهند برای دور کردن ارواح خبیثه از وی، مناسک مربوط را انجام دهد.پس از انجام مناسک مزبور نشانه های حیاتی در نیسی رنگ می بازد. اطرافیان به گم...

ادامه مطلب