بایگانی برچسب ها: پروین اعتصامی

شعر پرده کس نشد این پرده میناگون از پروین اعتصامی

شعر پرده کس نشد این پرده میناگون از پروین اعتصامی

شعر پرده کس نشد این پرده میناگون از پروین اعتصامیاشعار عاشقانه ، اشعار زیبا و خواندنی پروین اتصامی ، شعری از پروین اعتصامیپرده کس نشد این پرده میناگون زشتروئی چه کند آینهٔ گردون نام را ننگ بکشت و تو شدی بدنام وام را نفس گرفت و تو شدی مدیون تو درین نیلپری طشت، چو بندیشی چو یکی جامهٔ شوخی و قضا صابون گهری کاز صدف آز و هوی بردی شبهی بود که کردی چو گهر مخزون چند ای نور، قرینی تو بدین ظلمت چند ای گنج بخاک سیهی مدفون کرد ای طائر وحشی که ...

ادامه مطلب

شعرهای زیبا درباره روز زن

شعرهای زیبا درباره روز زن

شعرهای زیبا درباره روز زن شعرهای زیبا درباره روز زن, شعر روز مادر, شعر زیبا برای زنشعرهای زیبا درباره روز زن, شعر زیبا برای زن ، شعر روز مادر   زن در ایران، پیش از این گویی که ایرانی نبود پیشه‌اش، جز تیره‌روزی و پریشانی نبود زندگی و مرگش اندر کنج عزلت می‌گذشت زن چه بود آن روزها، گر زآن که زندانی نبود کس چو زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد کس چو زن در معبد سالوس، قربانی نبود در عدالتخانه انصاف زن شاهد نداشت در دبستان فضیلت زن دبستان...

ادامه مطلب