بایگانی برچسب ها: پرده

شست و شو انواع پرده

شست و شو انواع پرده

شست و شو انواع پرده شست و شو انواع پرده : بعد از شستن دیوارها، درها و کف منزل نوبت پرده ها می رسد. پرده های نخی در اثر تابش نور آفتاب و تأثیر آب و هوا بر آنها الیافش ضعیف می شود ولی پارچه های الیاف مصنوعی کمتر دچار چنین زیانهایی می شوند. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بدون کولر خانه تان را خنک کنید!

بدون کولر خانه تان را خنک کنید!

به گزارش ابرتازه ها ؛ براى رسیدن به این منظور موثرترین راه این است که گرمایى را که به ساختمان مى تابد، دفع و از ورود آن به خانه پیشگیرى کنیم. مناسب ترین روش براى پیشگیرى از جذب حرارت و دفع گرما، انعکاس یا بازتاباندن آن است. گرما از چند طریق وارد خانه مى شود که مهمترین و عمده ترین آنها حرارت ناشى از تابش گرماى خورشید است که از پنجره ها و سقف وارد خانه مى شود.شیشه ها: ۴۰ درصد از گرماى ناخواسته از طریق پنجره ها وارد خانه می شود. استفاد...

ادامه مطلب