بایگانی برچسب ها: پرادو 4 در

جدول قیمت خودرو در بازار امروز 5 تیر

جدول قیمت خودرو در بازار امروز 5 تیر

خودروی پژو ۲۰۶ تیپ۲ در نمایندگی ۲۹ میلیون و در بازار ۳۷ میلیون تومان به فروش می رسد:شرکتمدل خودروقیمت نمایندگیقیمت بازارایران خودروپژو ۲۰۶ تیپ۲۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ایران خودروپژو ۲۰۶ تیپ ۵۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ایران خودروپژو ۲۰۶ تیپ ۶۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ایران خودروپژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ایران خودروپژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵...

ادامه مطلب