بایگانی برچسب ها: پذیرفتن مسئولیت

آمادگی برای پذیرفتن بزرگترین مسئولیت زندگی

آمادگی برای پذیرفتن بزرگترین مسئولیت زندگی

آمادگی برای پذیرفتن بزرگترین مسئولیت زندگی آمادگی برای پذیرفتن بزرگترین مسئولیت زندگی امری مهم است. ازدواج امری مقدس و الهی است که بین دو فرد صورت می گیرد، ولی همین امر برای افرادی که آمادگی آن را ندارند، چندان شایسته و مناسب نیست. آمادگی مناسب لازمه ازدواج است. بسیاری از جوانان و حتی بزرگترهایشان بیش تر از آن که خود و یا جوانانشان را برای ازدواج آماده کنند، برای برپایی مراسم عروسی مهیا می شوند!آمادگی برای پذیرفتن بزرگترین مسئولیت زندگی...

ادامه مطلب