بایگانی برچسب ها: پایان عشق خیابانی

طنز: پایان تلخ عشق خیابانی + تصاویر

طنز: پایان تلخ عشق خیابانی + تصاویر

من سرم توی کار خودم بود … بعد یه روز یه نفر رو دیدم ما اوقات خوبی با هم داشتیم من یه کادو مثل این بهش دادم وقتی اون هدیه من رو پذیرفت ، من اینجوری شدم! ما تقریبا همه شب ها ، با هم گفت و گو می کردیم و این وضع من توی اداره بود وقتی همکارام من و اونو دیدند، اینجوری نگاه می کردند و من اینجوری بهشون جواب می دادم اما یروز، اون یک گل رز مثل این داد به یه نفر دیگه و من اینجوری بودم بعدش اینجوری شدم بله .. آخرش به این ...

ادامه مطلب