بایگانی برچسب ها: پایان تلخ عشق خیابانی

طنز: پایان تلخ عشق خیابانی + تصاویر

طنز: پایان تلخ عشق خیابانی + تصاویر

من سرم توی کار خودم بود …بعد یه روز یه نفر رو دیدمما اوقات خوبی با هم داشتیم من یه کادو مثل این بهش دادموقتی اون هدیه من رو پذیرفت ، من اینجوری شدم!ما تقریبا همه شب ها ، با هم گفت و گو می کردیمو این وضع من توی اداره بودوقتی همکارام من و اونو دیدند، اینجوری نگاه می کردندو من اینجوری بهشون جواب می دادماما یروز، اون یک گل رز مثل این داد به یه نفر دیگهو من اینجوری بودمبعدش اینجوری شدم بله .. آخرش به این ...

ادامه مطلب