بایگانی برچسب ها: پاهای عریان

ساپورت دختران و زنان ، جذاب تر از برهنگی

ساپورت دختران و زنان ، جذاب تر از برهنگی

ساپورت دختران و زنان ، جذاب تر از برهنگیاگر تابستان سال گذشته از بدحجابی در جامعه اسلامی می گفتیم نهایت آن شال‌های باریک روی سر، مانتوهای جذب و آستین کوتاه و شلوارهای تنگ بود، چند سال قبل از آن شلوارها و مانتوهای کوتاه با روسری‌های کوچک و قبل تر از آن مصداق بدحجابی تنها بیرون گذاشتن موی سر به شمار می‌رفت.هر سالی که به جلو می رویم بدحجابی‌ها شکل و شمایل وقیحانه تری به خود می‌گیرند تا جایی که دیگر با سری به مانتوفروشی ها متوجه می شویم که...

ادامه مطلب