بایگانی برچسب ها: پاسخ

پاسخ به سوالات شما درباره ایدز

پاسخ به سوالات شما درباره ایدز

پاسخ به سوالات شما درباره ایدز :  در این مقاله سعی شده است به تمامی سوالاتی که شما در ذهن خود درباره بیماری ایدز دارید پاسخ داده شود.   آیا هر فرد آلوده به HIV مبتلا به ایدز است؟ ویروس HIV مسبب ایدز است و ایدز مرحله نهایی آلودگی با HIV است. باید دانست که هرفرد آلوده به HIV الزاما مبتلا به ایدز نیست بلکه باید یکسری معیارهای شاخص ایدز را بروز دهد تا بگوییم به ایدز مبتلا شده است. تنها نیمی از افراد آلوده به HIV درطی ۱۰ سال به سندرم اید...

ادامه مطلب