بایگانی برچسب ها: پادماده

آیا پادماده به سمت بالا سقوط می‌کند؟

آیا پادماده به سمت بالا سقوط می‌کند؟

پادماده که به نوعی تصویر آینه‌ای ماده معمولی است، موجود بسیار غریبی است. ذرات و اتم‌های پادماده دارای باری مخالف با همتایان معمولی خود هستند، و متناظر با این مخالف بودن بار نیز رفتار می‌کنند. زمانی‌که ماده و پادماده با هم برخورد می‌کنند، بهتر است در آن نزدیکی حضور نداشته باشید؛ چرا که آنها طی این برخورد طی انفجاری درخشان و عظیم نابود می‌شوند و هیچ اثری از هیچ‌کدام باقی نمی‌ماند. به گزارش پاپ‌ساینس، فیزیک‌دانان همیشه می‌خواستند بدان...

ادامه مطلب