بایگانی برچسب ها: جدایی جواد یحیوی از همسرش

جواد یحیوی از زندگی شخصی و جدایی از همسرش می گوید

جواد یحیوی از زندگی شخصی و جدایی از همسرش می گوید

جواد یحیوی از زندگی شخصی و جدایی از همسرش می گویددر تمام این سال‌ها آنقدر مجری روی آنتن برنامه‌های زنده و غیرزنده تلویزیون آمده و رفته‌اند که اگر بخواهیم می‌توانیم کتابی تحت عنوان فرهنگ‌نامه مجریان تلویزیونی تالیف کنیم اما اینکه در انتها سهم هر یک از این نام‌ها چند خط از این فرهنگ‌نامه را بگیرد، مهم‌ترین موضوع در تالیف چنین مجموعه‌ای است. بی‌شک در تمام این نام‌ها فقط عده انگشت‌شماری هستند که توضیح درباره‌شان فراتر از چند خط است و چه ب...

ادامه مطلب