بایگانی برچسب ها: جان شاه

داستان کوتاه خربزه‌ای که جان شاه را گرفت

داستان کوتاه خربزه‌ای که جان شاه را گرفت

داستان کوتاه خربزه‌ای که جان شاه را گرفتداستان کوتاه  خوردن خربزه بدون اجازه شاه قاجار بهانه ای برای تنبیه خاطیان شد. غافل از اینکه دست روزگار همین تهدید آقامحمدخان را بهانه ای برای قتل او قرار داد. آقا محمدخان قاجار سرسلسله پادشاهان قجری است که زندگی‌اش با حوادث عجیب و جالبی گره خورده است، او که با بر انداختن سلسله زندیه به قدرت رسید، سرانجام در جریان لشگر کشی بیرون راندن سپاه روس ها از ایران کشته شد. عبدالله مستوفی در کتاب شرح ...

ادامه مطلب