بایگانی برچسب ها: تینا آخوندتبار و حیوان خانگی اش

عکس تینا آخوندتبار با حیوان خانگی اش

عکس تینا آخوندتبار با حیوان خانگی اش

عکس تینا آخوندتبار با حیوان خانگی اشتینا آخوندتبار عکس های جدیدی از خودش در کنار بوبو, حیوان خانگی اش منتشر کرده است! درادامه عکس های تینا آخوندتبار را مشاهده می کنید.تینا آخوندتبار ۲ عکس جدید از خودش به همراه حیوان خانگی اش منتشر کرده است. گویا تینا آخوندتبار اسم ‘ بوبو ‘  را برای حیوان خانگی اش انتخاب کرده است. *** سلام، با بوبو اومدیم هوا خورى گفتیم یه سریم به شما بزنیم ببینیم در چه حالو روزى هستینتینا آخوندتبار و بوبو...

ادامه مطلب