بایگانی برچسب ها: تک بیتی های عاشقانه

اشعار عاشقانه و پند آموز تک بیتی

اشعار عاشقانه و پند آموز تک بیتی

شعر عاشقانه تک بیتی , اشعار پند آموز , تک بیتی های عاشقانه , عاشق نشدی محنت هجران نکشیدیاشعار عاشقانه • من چو با قامت رخسار تو باشم شادم فارغ از سیر گل ویاسمن وشمشادم • • • تک بیتی های عاشقانه • • • عاشق نشدی محنت هجران نکشیدی کس پیش تو غمنامه هجران چه گشاید؟ صبوحی جغتایی • • • شعر عاشقانه تک بیتی , اشعار پند آموز • • • غیر شرح نامرادی، معنی دیگر نداشت درس هر فصلی که خواندیم از کتاب زندگی قصاب کاشانی • • • شعر عاشقانه تک بیتی , اشعار...

ادامه مطلب