بایگانی برچسب ها: توصیه های زندگی

آیا شما از این زندگی تکراری خسته شده اید؟

آیا شما از این زندگی تکراری خسته شده اید؟

آیا شما از این زندگی تکراری خسته شده اید؟آیا در زندگی زناشویی شما هم هیچ گونه هیجانی وجود ندارد و شما از این زندگی روزمره و تکراری خسته شده اید ، و روتین بودن مسائل روزمره در عشق شما وارد شده است ؟در دنیای مدرن امروز و زندگی های الان ، زنان و شوهران حداکثر دو بار در روز یکدیگر را می بینند . صبح هنگامی که بیدار می شوند و هر یک آماده می شوند تا به محل کا ر خود بروند و شب هنگام وقتی که از کار برگشته اند و هر دو آن قدر خسته هستند که...

ادامه مطلب