بایگانی برچسب ها: توصیه هایی برای بلند شد قد

روش های موثر برای بلند شدن قد

روش های موثر برای بلند شدن قد

روش های موثر برای بلند شدن قد بلند شدن قد برای برخی از افراد تبدیل به یک آرزو شده است چرا که انها به اشتباه فکر می کنند چون وراثتی کوتاه قد هستند هیچ تغییری نمی توانند ایجاد کنند در حالی که با راههای موثر ورزشی و تغذیه ای می توانند قد خود را بلندتر از اعضای دیگر خانواده بکنند. قد نهایی شما به وراثت و محیط وابسته است، بنابراین تصور این که قد نهایی فقط به زمینه ارثی مربوط می شود، غلط است. عوامل محیطی مانند ورزش، تغذیه، وضعیت خواب، ...

ادامه مطلب