بایگانی برچسب ها: توبه نصوح

داستان توبه نصوح پس از کار کردن در حمام زنانه

داستان توبه نصوح پس از کار کردن در حمام زنانه

داستان نصوح، مردی که در حمام زنانه کار می کرد : نصوح مردى بود شبیه زنها ،صدایش نازک بود صورتش مو نداشت و اندامی زنانه داشت او مردی شهوتران بود با سوء استفاده از وضع ظاهرش در حمام زنانه کار مى کرد و کسى از وضع او خبر نداشت او از این راه هم امرارمعاش می کرد هم ارضای شهوت. گرچه چندین بار به حکم وجدان توبه کرده بود اما هر بار توبه اش را می شکست. او دلاک و کیسه کش حمام زنانه بود. آوازه تمیزکارى و زرنگى او به گوش همه رسیده و زنان و دختران و رج...

ادامه مطلب