بایگانی برچسب ها: توانایی حفظ ازدواج

آیا یک ازدواج شاد مزایایی به زندگی می افزاید؟

آیا یک ازدواج شاد مزایایی به زندگی می افزاید؟

آیا یک ازدواج شاد مزایایی به زندگی می افزاید؟البته هر کسی که ازدواج می کند، می خواهد برای همیشه به خوبی و خوشی زندگی کند، بدون هیچ مشکلی اما در عین حال، آیا منافع دیگری علاوه بر توانایی حفظ ازدواج، در ازدواج های افرادی که زوج به یک تیم رویایی تبدیل می شوند وجود دارد؟ آیا یک ازدواج شاد، واقعا مزایایی اضافی به زندگی شما می افزاید؟ بله! آنطور که بلا دی پائولو در مقاله «ازدواج کنید، پولدار شوید» توضیح می دهد؛ واقعا مزایای مالی برای افر...

ادامه مطلب