بایگانی برچسب ها: تنیس روی میز

کاهش احتمال مرگ با ورزش تنیس

کاهش احتمال مرگ با ورزش تنیس

کاهش احتمال مرگ با ورزش تنیس‎ مطالعات جدید نشان داده است که انجام ورزش‌های بدمینتون و تنیس به صورت مداوم باعث کاهش احتمال مرگ در تمامی سنین می‌شود. محققان با بررسی فواید ورزش‌های مختلف دریافتند که انجام مداوم ورزش‌های تنیس و بدمینتون احتمال مرگ را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد. ورزش‌های شنا و ایروبیک نیز می‌توانند تاثیر مثبت داشته باشند. با این وجود بررسی‌ها نشان داده است که فوتبال و دویدن تاثیر کمی بر کاهش احتمال مرگ دارند. مدیر این تحقیقات در ...

ادامه مطلب