بایگانی برچسب ها: تنظیمات دوربین آیفون

از دوربین آیفون بعنوان ذره بین استفاده کنید

از دوربین آیفون بعنوان ذره بین استفاده کنید

از دوربین آیفون بعنوان ذره بین استفاده کنید امکانات دوربین آیفون ، تنظیمات دوربین آیفونبا استفاده از قابلیت Magnifier می توانید دوربین گوشی آیفون خود را به ذره بین تبدیل کنید قابلیتی در گوشی آیفون شما وجود دارد که می تواند دوربین گوشی آیفون شما را به ذره بین حرفه ای تبدیل کند. این یک ذره بین بسیار هوشمند است که ویژگی های مهم آن فیلتر های رنگی برای دید بهتر و تنظیم اندازه ذره بین برای بزرگ نمایی و نمایش کوچکتر عناصر و استفاده از چرا...

ادامه مطلب