بایگانی برچسب ها: تمالی تند و خوش رنگ

خوراک مکزیکی تمالی؛ تند و خوش رنگ و خوش مزه

خوراک مکزیکی تمالی؛ تند و خوش رنگ و خوش مزه

غذاهای مکزیکی بازتاب خصوصیات منحصر به فرد مردم مکزیک است. در قلب مکزیکی ها روحیه گرم و متواضع و در عین حال رام نشدنی ای نهفته است که به خوبی در غذاهای مکزیکی خودنمایی می کند. غذای مکزیکی به تنوع در ترکیب مزه ها، تزئینات رنگارنگ و گوناگونی مواد اولیه و چاشنی ها معروف است. بسیاری فکر می کنند که غذاهای مکزیکی بسیار تند و پر ادویه هستند.البته بعضی از غذاهای مکزیکی بسیار تند و پر ادویه هستند. البته بعضی از غذاهای مکزیکی واقعاً تند هستن...

ادامه مطلب