بایگانی برچسب ها: تماشای فیلم های مستهجن

با همسری که معتاد به فیلم های مستهجن است چگونه رفتار کنیم؟

با همسری که معتاد به فیلم های مستهجن است چگونه رفتار کنیم؟

با همسری که معتاد به فیلم های مستهجن است چگونه رفتار کنیم؟بسیاری از زوجهای جوان به دلیل عدم آشنایی و در پاره ای از موارد نبود آگاهی کا فی درباره نحوه برخورد با روابط عاطفی و زناشویی بین همسران ، با مشکلاتی مواجه هستند، که متاسفانه این مشکلات در برخی از موارد تبدیل به بحران های خانوادگی می گرد که آثار آن در معضلاتی همچون افزایش آمار طلاق در جامعه ، تنوع طلبی جنسی و…. قابل مشاهده می باشد . سیمرغ با هدف پیش گیری از ایجاد این گون...

ادامه مطلب