بایگانی برچسب ها: تقویت عضلات کمر

سه ورزش مناسب برای تقویت عضلات کمر

سه ورزش مناسب برای تقویت عضلات کمر

یک جراح استخوان و مفاصل گفت: انجام حرکات ورزشی مناسب می‌تواند برای دردهای کمر همزمان ترمیمی و پیشگیرانه باشد. در این برنامه ورزشی سه نوع تمرین پیشنهاد می‌شود که ابتدا توصیه می شود ، تمرینات ۲ تا ۳ بار در هفته و در ادامه هفته‌ای یک تا ۲ بار انجام شود. وی ادامه داد: هر زمان فردی که احساس کشیدگی پشت، خستگی گردنی یا کمر درد می‌تواند این حرکات را اجرا کند. سه ورزش مناسب برای تقویت عضلات کمر :  تمرین اول: وی تمرین اول را اینگونه توضیح داد که فر...

ادامه مطلب