بایگانی برچسب ها: تفکرات خلاق

نقش نیمکره چپ مغز در شکل گیری تفکرات خلاق

نقش نیمکره چپ مغز در شکل گیری تفکرات خلاق

سابق بر این، تحقیقات انجام شده بر روی فعالیت نیمکره های فعال مغز افراد مختلف نشان داده بود که افرادی که نیمکره چپ مغزشان فعال است، از لحاظ فکری از تفکر منطقی برخوردارند و آنها که نیمکره راستشان فعال است، دارای تفکری خلاق می باشند. اما نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد علی رغم اینکه نیمکره راست مغز نقش به سزایی در شکل گیری افکار خلاقانه دارد، نیمکره چپ نیز در بروز این دسته از افکار نیز موثر است. نتیجه تحقیقات محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نشان می...

ادامه مطلب