بایگانی برچسب ها: تفنگ فیل کش

متلک به دختران، عمل زشتی که عادت شد

متلک به دختران، عمل زشتی که عادت شد

روزنامه هفت صبح : «پا می دی واسه فلج می خوام»، «پا می دی واست کفش بخرم»، «تفنگو بده خرس بزنیم»، «مداد نوکی رو ببین». متلک ها ممکن است رکیک باشد، ممکن است ایرادی از ظاهرت باشد یا نه کنایه های خیلی تمیز که تعریف از ظاهر و وجنات و کمالاتت است. به هر حال دختران باید به خاطر هر خصوصیتی که دارند، متلک بشنوند، دختر چاق یکجور، دختر لاغر یک جور، دخترها با مانتوی کوتاه یک نوع متلک می شنوند و با مانتوی بلند هم جور دیگر. مثلا پسری اگر چاق باشد،...

ادامه مطلب