بایگانی برچسب ها: تفاوت زوج‌های موفق و ناموفق

نگرانی از مشاجره و بگومگو میان زوج ها در زندگی

نگرانی از مشاجره و بگومگو میان زوج ها در زندگی

نگرانی از مشاجره و بگومگو میان زوج ها در زندگیمشاجره و بگومگو میان تمام زوج ها وجود دارد   بگو مگو و مشاجره معمولا زوج های جوان را نگران می کند. به ویژه اگر در دوران گل و بلبل نامزدی به سر ببرند، این بگو مگوها باعث می شود که نگران رابطه و آینده ازدواجشان شوند. اما آیا هر مشاجره و بحثی نگران کننده است؟ مشاجره و بگومگو میان تمام زوج ها وجود دارد. اتفاقا زوج هایی که دعوا نمی‌کنند، بیشتر مورد نگرانی درمانگران هستند و آمار طلاق‌شان بی...

ادامه مطلب