بایگانی برچسب ها: تغذیه شیردهی

رژیم گیاه خواری د‌ر دوران بارد‌‌‌اری و شیرد‌‌‌هی ممنوع

رژیم گیاه خواری د‌ر دوران بارد‌‌‌اری و شیرد‌‌‌هی ممنوع

رژیم گیاه خواری د‌ر دوران بارد‌‌‌اری و شیرد‌‌‌هی ممنوعبرلیانت بزرگمهر؛ محقق و مشاور تغذیه و رژیم د‌‌‌رمانی نوشت: رژیم گیاهخواری به مادران باردار و شیرده توصیه نمی شود.   پروتئین پروتئین برای تشکیل بافت‌ها و رشد‌‌‌ و تکامل جنین، کود‌‌‌ک و شیرخوار بسیار ضروری است، همچنین شیر وظایف مهم د‌‌‌یگری مانند‌‌‌ ترمیم، تولید‌‌‌ هورمون‌ها، آ‌‌نزیم‌ها و آ‌‌نتی‌باد‌‌‌ی‌ها د‌‌‌ر بد‌‌‌ن انسان به عهد‌‌‌ه د‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ر د‌‌‌وران جنینی، پروتئین از طریق خون ماد...

ادامه مطلب