بایگانی برچسب ها: تعريف و تمجيد

تاثیر هدیه دادن به همسر های جوان موفق

تاثیر هدیه دادن به همسر های جوان موفق

تاثیر هدیه دادن به همسر های جوان موفقتشویق، تشویق مردان توسط زنان قوی ترین محرک فعالیت آنان می باشد.تعریف تحسین در برابر تعریف و تمجید همسرشان بال پرواز پیدا می کنند و احساس قدرت و شوکت به آنان دست می دهد.  فعال دانستن، نگاه همسر به مرد به چشم فردی فعال چنان شور و نشاطی در مرد ایجاد می کند که سعی می کند نقایص خود را برطرف کند و چون رستم قهرمان و مانند افلاطون متفکر شود. غذا و تعارف، آقایان برای غذا و خوراک خود اهمیت ویژه ای ...

ادامه مطلب