بایگانی برچسب ها: تعداد معاشقه

تاثیر کاهش معاشقه و فعالیت جنسی بر زنان و مردان

تاثیر کاهش معاشقه و فعالیت جنسی بر زنان و مردان

تاثیر کاهش معاشقه و فعالیت جنسی بر زنان و مردانهمه از تاثیرات کاهش فعالیت جنسی بر روی مردان تا اندازه ای باخبرند ولی کمتر کسی از تاثیر آن بر بدن زن آگاهی دارد. بیاد داشته باشید که علاوه بر تعداد معاشقه، تغییرات هورمونی و عادت ماهانه نیز در میل جنسی زنان نقش دارد. در این جا به بررسی تفاوت های تاثیر کاهش فعالیت جنسی بر زنان و مردان می پردازیم.   عکس العمل بدن مرد و زن نسبت به کاهش فعالیت جنسی کاملا متفاوت است. زن هرچقدر تعداد معاش...

ادامه مطلب