بایگانی برچسب ها: تعداد زنان حرمسرای قاجار

چکونگی انتخاب زنان حرمسرای قاجار

چکونگی انتخاب زنان حرمسرای قاجار

چکونگی انتخاب زنان حرمسرای قاجار عده ای از زنان حرمسرای قاجار  به دلایل سیاسی منتخبین حضور بودند   زنان حرمسرای قاجار چگونه انتخاب می شدند؟ در زمان قاجار مردان در گرفتن زنان از نظر تعداد هیچ محدودیتی نداشتند و تعداد زنان به توانایی مالی آنها بستگی داشت، بنابراین شاهان قاجار که از لحاظ مالی از همه داراتر بودند زنان بیشتری در حرمسرای خود جای می دادند…   – انتخاب زنان حرمسرای قاجار به دلایل سیاسی زنان حرمسرای قاجار  هم تا ح...

ادامه مطلب