بایگانی برچسب ها: تعداد تخم مرغهاي زن روستایی

معمای حداقل تعداد تخم مرغهای زن روستایی

معمای حداقل تعداد تخم مرغهای زن روستایی

تست هوش جدید , معمای جالب , معمای تعداد تخم مرغ , تخم مرغ های زن روستایی.یک زن روستائی یک سبد تخم مرغ به میدان می برد که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که پای اسب یک سوار به سبد تخم مرغ زن خورد و بیشتر تخم مرغ ها شکست. اسب سوار از زن روستائی پوزش خواست و حاضر شد پول همه آنها را بپردازد. اسب سوار: مادر جان چند تا تخم مرغ داشتی؟  زن روستائی: نمی دانم ! ، اما وقتی آنها را دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی سه تا سه تا بر میداشتم ...

ادامه مطلب