بایگانی برچسب ها: تعداد آرا تا ساعت 17

جدیدترین آرایش رای نامزدهای ریاست جمهوری+ تعداد آرا تا ساعت 18

جدیدترین آرایش رای نامزدهای ریاست جمهوری+ تعداد آرا تا ساعت 18

۱۷:۵۳ کل آرای صحیح: ۲۷ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۷۱۹ رای که به ترتیب به نامزدهای زیر تعلق دارد حسن روحانی: چهارده میلیون و ۰۲۰ هزار و ۱۳۹ محمدباقر قالیباف: چهار میلیون و ۳۶۹ هزار و ۹۸۵ محسن رضایی: سه میلیون و ۱۲۹ هزار و ۴۴۴ سعید جلیلی: سه میلیون و ۱۶۳ هزار و ۲۱۱ علی‌اکبر ولایتی: یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۰۰ سید محمد غرضی: ۳۲۶ هزارو ۱۰۵ ...

ادامه مطلب