بایگانی برچسب ها: تعداد آرا تا ساعت 16

جدیدترین آرایش رای نامزدهای ریاست جمهوری+ تعداد آرا تا ساعت 16 ظهر

جدیدترین آرایش رای نامزدهای ریاست جمهوری+ تعداد آرا تا ساعت 16 ظهر

۱۶:۰۱ کل آرای صحیح: ۲۲ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۳۴۶رای که به ترتیب به نامزدهای زیر تعلق دارد حسن روحانی: یازده میلیون و ۷۵۴  هزار و ۰۱۳ محمدباقر قالیباف: سه میلیون و ۴۹۴ هزار و ۹۳۸ محسن رضایی: دو میلیون و ۷۲۳ هزار و ۲۰۲ سعید جلیلی: دو میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۶۹ علی‌اکبر ولایتی: یک میلیون و ۴۰۵ هزار و ۵۴ سید محمد غرضی: ۲۷۶ هزارو ۴۹۹ ...

ادامه مطلب