بایگانی برچسب ها: تعجیل در ازدواج

تعجیل در ازدواج صحیح است یا خیر؟

تعجیل در ازدواج صحیح است یا خیر؟

تعجیل در ازدواج صحیح است یا خیر؟ازدواج، همسری و مهم تر از آن همسفری در جاده پرفراز و نشیب زندگی است  امروزه ازدواجها به صورت شتاب زده انجام می شود و چون انسانها در برخوردهای اول رفتار و واقعیت وجودی خود را بروز نمی دهند پس از ازدواج، رفتارهای نمایشی همچون پرده ای کنار می رود و رفتارها و چهره واقعی دو زوج نمایان می شود.   امروزه ازدواجها به صورت شتاب زده انجام می شود و چون انسانها در برخوردهای اول رفتار و واقعیت وجودی خود را بروز نمی...

ادامه مطلب