بایگانی برچسب ها: تعارضات زن و شوهری

مهمترین علل تعارض های زناشوئی

مهمترین علل تعارض های زناشوئی

مهمترین علل تعارض های زناشوئی منازعات زناشوئی تازگی ندارد، در سابق با وجود چنین کشمکشی، اساس فامیل و رشته زناشوئی در اثر نیروهای خارجی مانند نیروی دین، قانون و فشار اجتماعی محکم و استوار بود ولی امروزه متاسفانه این گونه نیروهای خارجی قادر نیستند این تزلزل را استوار گردانند. روان شناسی می گوید: همان طوری که ازدیاد بیماران در بیمارستان ها دلیل برآن نیست که ناخوشی بیشتر از سابق می باشد بلکه دلیل بر آن است که در بیمارستان ها موجبات راح...

ادامه مطلب