بایگانی برچسب ها: تشکر از همسر

فواید و اثرات تشکر از همسر در زندگی

فواید و اثرات تشکر از همسر در زندگی

فواید و اثرات تشکر از همسر در زندگیتعارف که نداریم. ما معمولاً چیزهایی را که همسرمان از ما دریغ کرده است به خوبی به یاد می آوریم اما آیا تا به حال فکر کرده ایم همسرمان چه چیزهایی به ما داده است و ما به خاطرش قدردانی نکرده ایم؟ شاید بگویید وظیفه اش بوده شاید بگویید:«زنم است و وظیفه اش است که خانه را مرتب کند.» «شوهرم است و وظیفه اش است که خرجی خانه را بدهد» یا «تولدم بوده و وظیفه اش بوده برایم کادو بخرد.» حتی اگر همه چیزهایی که شما م...

ادامه مطلب