بایگانی برچسب ها: تسخیر عشق

نیش و کنایه زدن به همسر در زندگی

نیش و کنایه زدن به همسر در زندگی

نیش و کنایه زدن به همسر در زندگیکلماتی که در حال عصبانیت به همسرتان می گویید تا مدتها پس از این لحظه او را نیش خواهد زد .   هیچ ترسی در عشق وجود ندارد عشق کامل، ترس  را فراری می دهد. پس نترس و برای تسخیر عشق، موانع و مشکلات ارتباطی را از سر راه بردار.   یک مهارت اساسی و مهم در جریان ارتباط با همسرگفتگوی همسران با هم پیرامون مشکلات و چالش های پیش روست. این مهارتها روشی آگاهانه و تنظیم شده برای ایجاد ارتباط است اما تنه درخت...

ادامه مطلب