بایگانی برچسب ها: تست هوش

تست هوش تصویری نسبت شکل ها

تست هوش تصویری نسبت شکل ها

تست هوش تصویری نسبت شکل ها در این مطلب یک تست هوش تصویری سخت را برای شما انتخاب کردیم. به تصویر زیر با دقت نگاه کنید نگاه کنید. نسبت دوشکل مشخص شده است. به نظر شما، نسبت صحیح شکل سوم، کدام گزینه خواهد بود؟ تست هوش تصویری با جواب ؛ نسبت شکل ها ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ پاسخ تست هوش نسبت شکل ها: گزینه ۱ منبع:ihoosh.ir تست هوش تصویری نسبت شکل ها ...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری برچسب مکعب مجهول

تست هوش تصویری برچسب مکعب مجهول

تست هوش تصویری برچسب مکعب مجهول در این تست هوش تصویری جدید ، تعدادی مکعب داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص شده اند. با دقت به شکل پایین نگاه کنید، هر کدام از مکعب ها یک برچسب عددی خورده است. ولی برچسب یکی از آنها مجهول است. آیا می توانید آن را مشخص کنید؟ تست هوش تصویری جدید – معما همراه با جواب ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ پاسخ تست هوش تصویری : برچسب مجهول روی مکعب ۳ عدد هر یک از برچسب...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری اختلاف تصاویر با جواب سری (15)

تست هوش تصویری اختلاف تصاویر با جواب سری (15)

تست هوش تصویری اختلاف تصاویر با جواب سری (۱۵) در این مطلب سری ۱۵ تست هوش تصویری اختلاف تصاویر با جواب آنها را برای شما آماده کردیم. این سوالات تصویری را مشاهده فرمایید و با دقت تفاوت عکس ها را پیدا کنید.بازی اختلاف تصاویر جدیدتست هوش تفاوت ها را بیابید ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊   جواب تست هوش تصویری تست هوش تصویری اختلاف تصاویر :تفاوت ها را بیابیدتست هوش جدید تصویریتست هوش تصوی...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری سخت با جواب ؛ مکان عقربه ساعت

تست هوش تصویری سخت با جواب ؛ مکان عقربه ساعت

تست هوش تصویری سخت با جواب ۲۰۱۷ ؛ پیدا کردن مکان عقربه ساعت چهارممعما همراه با جواب تعدادی ساعت داریم و می خواهیم مکان عقربه ساعت شمار را در ساعت آخر بیابیم. در شکل پایین چهار ساعت می بینیم. آیا می توانید بگویید عقربه ساعت شمار در ساعت چهارم، روی چه عددی قرار خواهد داشت؟تست هوش تصویری ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ پاسخ تست هوش : مکان عقربه ساعت شمار ۴٫۵ حاصلضرب عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار د...

ادامه مطلب

معما سخت تعداد حاضرین در سالن

معما سخت تعداد حاضرین در سالن

معما سخت تعداد حاضرین در سالنمعما و تست هوش در یک سالن تعدادی صندلی داریم که در هر ردیف چند نفر نشسته اند. یک سالن با ۱۰۳ ردیف صندلی داریم که در هر ۵ ردیف متوالی آن در مجموع ۲۰۰ نفر نشسته‌اند. در این سالن حداقل و حداکثر چند نفر نشسته‌اند؟ الف) ۴۲۰۰/۴۰۰۰ ب) ۴۲۰۰/۴۱۲۰ ج) ۴۱۲۰/۴۰۰۰ د) ۴۱۲۰/۴۱۲۰ هـ) چنین حالتی ممکن نیست. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• پاسخ معما سخت تعداد حاضرین در سالنگزینه (۱) درست ...

ادامه مطلب

تست هوش iq تصویری حاصل جمع خاص

تست هوش iq تصویری حاصل جمع خاص

تست هوش iq تصویری حاصل جمع خاص تعدادی حاصل جمع داریم که البته منطقی خاص در آن نهفته است. در این تست هوش iq با توجه به معادلات مندرج در تصویر ، پاسخ حاصل جمع معادله اخر را پیدا کنید.همانطور که مشاهده می کنید، تعدادی حاصل جمع وجود دارند که نتیجه آنها، از منطق خاصی بدست می آید! آیا می توانید بجای علامت سوال، پاسخ صحیح را بیابید؟ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

معما تصویری عدد درست به جای علامت سوال

معما تصویری عدد درست به جای علامت سوال

معما تصویری عدد درست به جای علامت سوال با دقت به تصویر زیر نگاه کنید. هر شکل معادل عدد خاصی می باشد و ۵ معادله برای رسیدن به جواب درست قرار داده شد. در این معما تصویری عدد درست را به جای علامت سوال مشخص کنید.معما تصویری با جوابادامه مطلب

ادامه مطلب

تست هوش تصویری ارتباط بین مربع ها با جواب

تست هوش تصویری ارتباط بین مربع ها با جواب

تست هوش تصویری ارتباط بین مربع ها با جواب در این مطلب یک تست هوش تصویری سخت و پیچیده برای شما انتخاب کردیم. با توجه به تصویر زیر ارتباط بین مربع ها را بیابید و گزینه صحیح را انتخاب کنید. بعد از انتخاب گزینه مورد نظر می تونید پاسخ خودتون رو با جواب موجود در پایین صفحه چک کنید.معما همراه با جواب ، تست هوش تصویری جدید ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ پاسخ تست هوش تصویری : پاسخ گزینه B است.تست هوش تصویری ...

ادامه مطلب

تست هوش جدید تصویری رابطه اعداد

تست هوش جدید تصویری رابطه اعداد

تست هوش جدید تصویری رابطه اعداد به شکل زیر نگاه کنید، با توجه به روابط منطقی که بین اعداد وجود دارد، بجای علامت سؤال، عدد مناسب را قرار دهید…تست هوش تصویری جدیدادامه مطلب

ادامه مطلب

تست هوش تصویری عدد ستاره

تست هوش تصویری عدد ستاره

تست هوش تصویری عدد ستاره  احتمالا صورت فلکی دبّ اکبر (خرس بزرگ)، برایتان نامی آشناست. در شکل زیر ، بخشی از این صورت فلکی، مشخص است و هر یک از ستاره های موجود در این صورت فلکی، با عددی متناظر شده است. آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، چه عددی با ستاره مذکور، متناظر است؟ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

معمای تصویری قیمت عتیقه ها با جواب

معمای تصویری قیمت عتیقه ها با جواب

معمای تصویری قیمت عتیقه ها با جواب  در یک عتیقه فروشی، چند شیء عتیقه گرانقیمت وجود دارد. ترکیب برخی از حالت های ممکن این اشیاء و قیمت مربوطه، مشخص شده است. آیا می توانید در سریعترین زمان ممکن بگویید ارزش حالت آخر، چقدر است؟  تست هوش جدید قیمت عتیقه ها با جوابادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری حلقه های منفک با جواب

تست هوش تصویری حلقه های منفک با جواب

تست هوش تصویری حلقه های منفک با جواب تعدادی حلقه مربعی شکل داریم. اکثر حلقه ها به یک یا چند حلقه دیگر متصل هستند. البته نه همه آنها. به نظر شما چند حلقه داریم که هیچ اتصالی با حلقه های دیگر ندارد؟تست هوش تصویری با جوابادامه مطلب

ادامه مطلب

تست هوش تصویری قدرت تجسم

تست هوش تصویری قدرت تجسم

تست هوش تصویری قدرت تجسم در تصویر زیر، شکل قرمز رنگ را به عنوان مرجع در نظر بگیرید، از بین ۷ شکل دیگر، کدامیک دقیقا مشابه آن می باشد. (می تواند بیش از یک شکل مشابه وجود داشته باشد.)ادامه مطلب

ادامه مطلب

تست هوش تصویری تا زدن دوباره مکعب

تست هوش تصویری تا زدن دوباره مکعب

تست هوش تصویری تا زدن دوباره مکعب  یک مکعب داریم که آن را باز کرده ایم و هر شش وجه آن را به راحتی می بینیم. حال می خواهیم آن را دوباره تا بزنیم. مکعبی داریم که بر روی هر یک از شش وجه آن، یک طرح متفاوت وجود دارد. این مکعب را در حالت باز شده مشاهده می کنیم. حال اگر آن را دوباره تا بزنیم، به کدام مکعب نمی رسیم! توجه کنید چه وجه هایی نمی توانند مجاور هم قرار گیرند و البته به چیدمان اجزاء هر وجه و جهت خطوط بر روی آنها، توجه ویژه ای داشته ...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری عبور از مسیرهای مربعی

تست هوش تصویری عبور از مسیرهای مربعی

تست هوش تصویری عبور از مسیرهای مربعی  در شکل زیر ، باید از یک نقطه شروع کنید، بدون اینکه از مسیری دوبار عبور کنید ( و البته حرکت شما باید بصورت پیوسته باشد) به نقطه شروع بازگردید به طوری که کل مسیر را پیموده باشید.ادامه مطلب

ادامه مطلب

تست هوش صندوق‌ امانات مدرسه

تست هوش صندوق‌ امانات مدرسه

تست هوش صندوق‌ امانات مدرسه   در یک مدرسه، ۱۰۰۰ دانش‌آموز و ۱۰۰۰ صندوق امانات وجود دارد. مدیر مدرسه از اولین دانش‌آموز درخواست می‌کند که درب تک‌تک صندوق‌ها را باز کند. سپس از دانش‌آموز دوم می‌خواهد که درب‌ تک‌تک صندوق‌هایی را که شماره آن‌ها مضربی از عدد دو است، ببندد. سپس از دانش‌آموز سوم می‌‌خواهد که با مراجعه به صندوق‌های دارای شماره‌ای با مضرب سه، درب صندوق‌های باز را بسته و درب صندوق بسته را باز کند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تست هوش المپیادی خمره سفالی

تست هوش المپیادی خمره سفالی

تست هوش المپیادی خمره سفالیدر شکل بالا یک خمره سفالی مشاهده می کنید. در این خمره با نرخ ثابت، در هر دقیقه یک لیتر آب می ریزیم. کدام یک از نمودارها، می تواند نشان دهنده ارتفاع آب بر حسب زمان باشد؟   معمای جدید , تست هوش تصویری ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓   پاسخ معمای المپیادی ‘خمره سفالی’: گزینه (ب) صحیح است. کافی است به چند نکته توجه نماییم:  – ارتفاع آب در طول زمان همواره صعودی است. – شیب نمودار در هر لحظه تابعی نزولی از مساحت هر قطاع ظرف است.   در نتیجه ابتدا باید شیب زیاد باشد و به مرور زمان کم شود تا به قسمتی از خمره برسد که بیشترین مساحت را دارد و سپس دوباره شیب افزایش پیدا می کند.تنها گزینه درست، نمودار (ب) می ب...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری بیشترین مساحت رنگی

تست هوش تصویری بیشترین مساحت رنگی

تست هوش تصویری بیشترین مساحت رنگی تست هوش تصویری, تست هوش مساحت رنگی,معماهای جدید, معمای ریاضی, انواع معما و تست هوش, تست آیکیو.به سه شکل بالا نگاه کنید، مساحت بخش رنگی در کدامیک از شکل ها، بیشتر از بقیه است؟ °°° °°° °°° °°° °°° °°°  °°° °°° °°° °°° °°° °°° °°° °°° °°° °°° °°° پاسخ تست هوش ‘بیشترین مساحت رنگی’ گزینه A منبع : آی هوشتست هوش بیل گیتس به همراه جواب تست هوش تصویری شکل در شکل تست هوش جدول حروف الفباتست هوش تصویری, تست هوش مساحت رنگی,معماهای جدید, معمای ریاضی, انواع معما...

ادامه مطلب

تست هوش بیل گیتس به همراه جواب

تست هوش بیل گیتس به همراه جواب

تست هوش بیل گیتس به همراه جواب معمای بیل گیتس, تست هوش بیل گیتس, تست هوش به همراه جواب, تست هوش تصویری به همراه پاسخ, معما با جواب.این چیستان را بیل گیتس در سال ۲۰۰۲ طراحی کرد تا از بین ۱۰۰ مهندس یکی را برای شرکتش انتخاب کند.حال بفرمایید که هر کلید کدام چراغ را روشن می کند؟ . دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند. هر کدام یک در دارند ولی هیچ کدام پنجره ندارند. درهایشان که بسته باشد درون اتاق ها کاملاً تاریک است. در یک اتاق سه چراغ برق به توا...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری شکل در شکل

تست هوش تصویری شکل در شکل

تست هوش تصویری شکل در شکل معمای تصویری, تست هوش تصویری, تست هوش شکل در شکل.چند حالت برای قرار‌دادن شکل الف در شکل زرد رنگ وجود دارد؟ نکته: برای محاسبه همه حالت‌ها، در صورت لزوم جهت و زاویه شکل الف را تغییر دهید. ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ پاسخ تست هوش شکل در شکل : برابر با شانزده است که در شکل زیر به خوبی نمایش داده شده است.تست هوش تصویری منبع : زومیت ...

ادامه مطلب

تست هوش جدول حروف الفبا

تست هوش جدول حروف الفبا

در این تست هوش با توجه به شکل زیر مشخص نمایید به جای علامت سوال چه حرفی باید قرار گیرد. ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ جواب تست هوش: با دقت در شکل در خواهید یافت که حروف الفبای فارسی که نقطه ندارند  از راست به چپ و همینطور در سطرهای  بعد جدول  به ترتیب نوشته شده اند. بنابراین پاسخ می شود حرف ک . تست هوش جدول حروف الفبا ...

ادامه مطلب

دانلود بازی تست هوش Flow Free برای اندروید

دانلود بازی تست هوش Flow Free برای اندروید

بازی  Flow Free یکی از محبوب ترین و اعتیاد آور ترین بازی های فکری برای دستگاه های مجهز به سیستم عامل اندروید می باشد .در این بازی شما قادر خواهید بود که هوش خود را به چالش بکشید .یعنی شما باید با تمام تلاش خود نقطه ها را با تطبیق رنگ های خود به هم وصل کنید. تمامی رنگ ها و کاور ها باید جفت شوند. اگر از هوش خوبی برخوردار هستید، به هیچ عنوان این بازی را از دست ندهید. تبصره : باید این را نیز بدانید که مسیر های بسیار کمی برای عبور دادن خط...

ادامه مطلب

یه تست هوش جدید برای بچه های باهوش

یه تست هوش جدید برای بچه های باهوش

یه روز ۴ تا حیوون تصمیم گرفتن از یه درخت نارگیل برن بالا. شیر میمون زرافه سنجاب   اون ها تصمیم گرفتند که مسابقه بدهن که کدام یک برای چیدن موز ازدرخت، از همه سریع تر بالا می رود. فکر می کنی کدام یک برنده می شود؟ پاسخ، بازگو کننده شخصیت توست پس با دقت فکر کن . . . اگرپاسخ شما : شیر است =خسته و کسل هستی میمون = گیج هستی زرافه = کاملاٌ تعطیل هستی سنجاب = ناامید هستی چرا؟ برای این که: درخت نارگیل که موز ندارد!! مشخص است که تحت...

ادامه مطلب