بایگانی برچسب ها: تست هوش مساحت رنگی

تست هوش تصویری بیشترین مساحت رنگی

تست هوش تصویری بیشترین مساحت رنگی

تست هوش تصویری بیشترین مساحت رنگی تست هوش تصویری, تست هوش مساحت رنگی,معماهای جدید, معمای ریاضی, انواع معما و تست هوش, تست آیکیو.به سه شکل بالا نگاه کنید، مساحت بخش رنگی در کدامیک از شکل ها، بیشتر از بقیه است؟ °°° °°° °°° °°° °°° °°°  °°° °°° °°° °°° °°° °°° °°° °°° °°° °°° °°° پاسخ تست هوش ‘بیشترین مساحت رنگی’ گزینه A منبع : آی هوشتست هوش بیل گیتس به همراه جواب تست هوش تصویری شکل در شکل تست هوش جدول حروف الفباتست هوش تصویری, تست هوش مساحت رنگی,معماهای جدید, معمای ریاضی, انواع معما...

ادامه مطلب