بایگانی برچسب ها: تست هوش تصویری با جواب

تست هوش با جواب ؛ انتخاب دومینو صحیح

تست هوش با جواب ؛ انتخاب دومینو صحیح

تست هوش با جواب – انتخاب دومینو مناسب تعدادی قطعه دومینو را کنار هم چیده ایم و قانون خاصی بر این چیدمان حاکم است. آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، باید کدام قطعه دومینو را قرار دهیم؟ کمی دنبال تقارن در شکل باشید.ادامه مطلب

ادامه مطلب

معما تصویری عدد درست به جای علامت سوال

معما تصویری عدد درست به جای علامت سوال

معما تصویری عدد درست به جای علامت سوال با دقت به تصویر زیر نگاه کنید. هر شکل معادل عدد خاصی می باشد و ۵ معادله برای رسیدن به جواب درست قرار داده شد. در این معما تصویری عدد درست را به جای علامت سوال مشخص کنید.معما تصویری با جوابادامه مطلب

ادامه مطلب

تست هوش تصویری گونه های ماهی در عکس

تست هوش تصویری گونه های ماهی در عکس

تست هوش تصویری گونه های ماهی در عکس تست هوش تصویری با جواب, جانور دریایی, جدیدترین تست هوش تصویری, معما و تست هوش.در عکس بالا تعدادی ماهی (جانور دریایی!) داریم. می خواهیم ببینیم در مجموع چند گونه (نوع) متفاوت از این ماهی ها قابل شمارش هستند. توجه کنید کوچکی یا بزرگی، تغییری در نوع ایجاد نمی کند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تست هوش جدید تصویری رابطه اعداد

تست هوش جدید تصویری رابطه اعداد

تست هوش جدید تصویری رابطه اعداد به شکل زیر نگاه کنید، با توجه به روابط منطقی که بین اعداد وجود دارد، بجای علامت سؤال، عدد مناسب را قرار دهید…تست هوش تصویری جدیدادامه مطلب

ادامه مطلب

تست هوش تصویری عدد ستاره

تست هوش تصویری عدد ستاره

تست هوش تصویری عدد ستاره  احتمالا صورت فلکی دبّ اکبر (خرس بزرگ)، برایتان نامی آشناست. در شکل زیر ، بخشی از این صورت فلکی، مشخص است و هر یک از ستاره های موجود در این صورت فلکی، با عددی متناظر شده است. آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، چه عددی با ستاره مذکور، متناظر است؟ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

معمای تصویری قیمت عتیقه ها با جواب

معمای تصویری قیمت عتیقه ها با جواب

معمای تصویری قیمت عتیقه ها با جواب  در یک عتیقه فروشی، چند شیء عتیقه گرانقیمت وجود دارد. ترکیب برخی از حالت های ممکن این اشیاء و قیمت مربوطه، مشخص شده است. آیا می توانید در سریعترین زمان ممکن بگویید ارزش حالت آخر، چقدر است؟  تست هوش جدید قیمت عتیقه ها با جوابادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری حلقه های منفک با جواب

تست هوش تصویری حلقه های منفک با جواب

تست هوش تصویری حلقه های منفک با جواب تعدادی حلقه مربعی شکل داریم. اکثر حلقه ها به یک یا چند حلقه دیگر متصل هستند. البته نه همه آنها. به نظر شما چند حلقه داریم که هیچ اتصالی با حلقه های دیگر ندارد؟تست هوش تصویری با جوابادامه مطلب

ادامه مطلب

سوال هوش فتیله ها و آزمایش سوختن با جواب

سوال هوش فتیله ها و آزمایش سوختن با جواب

سوال هوش فتیله ها و آزمایش سوختن با جواب سوال هوش فتیله , سوال هوش, تست هوش با جواب, معمای سخت, معمای تصویری, تست هوش تصویری با جواب, معما با جواب, سوال هوش سوختن فتیله.۲ فتیله داریم… یکی بلند و با عرض کم (فتیله شماره ۱) و دیگری کوتاهتر و با قطر زیاد (فتیله شماره ۲)  که هیچ کدام در عرض ها هم طراز نیستند ( منظور اینکه بعضی قسمتها عرض کمتر و بعضی قسمتها عرض بیشتر دارد یعنی ما نمی توانیم آنها را با برش دادن به قسمتهای مساوی تقس...

ادامه مطلب