بایگانی برچسب ها: تست هوش ابرهای خالدار

تست هوش تصویری ابرهای خالدار با پاسخ

تست هوش تصویری ابرهای خالدار با پاسخ

تست هوش تصویری ابرهای خالدار با پاسخ در تصویر پایین تعدادی ابر خالدار وجود دارند. این ابرها از لحاظ منطقی با هم در ارتباطند. آیا می توانید با کشف این روابط، مشخص کنید بجای علامت سؤال، کدام ابر باید جایگزین شود؟معما تصویری با جوابادامه مطلب

ادامه مطلب