بایگانی برچسب ها: ترک عادتهای بد

عادتهای بد را در سال جدید ترک کنیم

عادتهای بد را در سال جدید ترک کنیم

عادتهای بد را در سال جدید ترک کنیمبرخی را باید ترک کرد، برخی را باید با عادت های خوب جایگزین کرد و برخی را بهتر است نگه داریم  همه عادت ها مثل هم نیستند. برخی را باید ترک کرد، برخی را باید با عادت های خوب یا خوب تر جایگزین کرد و برخی را بهتر است نگه داریم و هرگز ترک نکنیم.   تقریبا نیمی از افراد در آستانه ی سال نو تصمیمات جدیدی برای تغییر می گیرند، شبیه همان تصمیم هایی که مثلا از ابتدای هفته یا اول این ماه فلان کار را انجام میدهم ...

ادامه مطلب